Object

Title: Criticism of the „culture of exclusions” in the teaching of pope Francis ; Krytyka „kultury wykluczenia” w nauczaniu papieża Franciszka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Criticism of the „culture of exclusions” in the teaching of pope Francis  
Krytyka „kultury wykluczenia” w nauczaniu papieża Franciszka

Creator:

Rabiej, Stanisław

Subject and Keywords:

Church without barriers   culture meetings   culture of exclusion   inclusive pedagogy   Pope Francis  
edukacja inkluzji   Kościół bez barier   kultura spotkania   kultura wykluczenia   papież Franciszek   pedagogia inkluzji

Abstract:

Over the centuries the understanding of the problem of exclusion was inconstant. But always remained with a strong connection with the epoch, culture, people’s living standard. Also the views on the moral assessment of the actions that cause social exclusion were changeable. Quite often excluded were seen as parasites decent societies. In many cases, the exclusion has been interpreted as a chosen way of life made by many wise men. There are also different, competing models explaining the reasons and ways to conceptualize. ‘the culture of exclusion’. The paper exams this problem in the framework of a specific religious group – the Roman Catholic Church. A measure of this attitude may be the current teaching of the Pope Francis.  

Na przestrzeni wieków rozumienie problemu wykluczenia było niestateczne. Zawsze jednak pozostawało w silnym związku z epoką, kulturą, standardem życia ludzi. Przeobrażały się także poglądy dotyczące oceny moralnej działań powodujących wykluczenie społeczne. Dosyć często wykluczonych postrzegano jako „pasożytów porządnych społeczeństw”. W wielu przypadkach ekskluzję interpretowano jako wybraną drogę życia wielu mędrców. Niejednokrotnie w odniesieniu do tego samego typu społeczeństwa stosowane są odmienne, konkurujące ze sobą, modele wyjaśniania przyczyn wykluczenia i sposoby konceptualizacji tak zwanej kultury wykluczenia. Jeśli ograniczyć się tylko do społeczeństwa funkcjonującego w ramach określonej grupy religijnej, w tym wypadku Kościoła rzymskokatolickiego, warto przyglądnąć się jego reakcji na obserwowane, negatywne zjawisko „kultury wykluczenia”. Miernikiem tejże postawy może być treść nauczania aktualnego, duchowego i jurydycznego przywódcy tego Kościoła, czyli papieża Franciszka, który objął ten urząd w marcu 2013 roku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89161   ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 64-76

Rights holder:

Copyright by Stanisław Rabiej

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 3, 2018

Number of object content hits:

262

Number of object content views in PDF format

300

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94563

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information