Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesne rodzicielstwo. Znaczenie matki i ojca w życiu dziecka

Creator:

Piotrowska, Maja

Subject and Keywords:

rodzina   matka   ojciec   współczesne rodzicielstwo   rozwój jednostki

Description:

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

Współcześnie coraz częściej wskazuje się, iż rola obojga rodziców w prawidłowym rozwoju osobowości dziecka jest istotna i ważna. Bliskość, serdeczność, bezpośredniość i intymność wzajemnych relacji rodzice – dziecko, pozwala na ukształtowanie prawidłowej osobowości jednostki, zdolnej kochać i nawiązywać serdeczne oraz trwałe kontakty z innymi ludźmi. Rodzina jest jakby „kolebką” rozwoju osobowości każdego przychodzącego na świat dziecka. To na jej gruncie kształtuje ono mowę, język, uczucia i postawy wobec najbliższych i otaczającego świata. Na tej też drodze rodzina wprowadza dziecko w świat kultury i przygotowuje do udziału w życiu społecznym.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.385.398

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 385-398

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Maja Piotrowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.