Object

Title: The Noble Family as depicted in Household Guides of the Old Polish Period ; Rodzina szlachecka w świetle staropolskich poradników gospodarskich

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Noble Family as depicted in Household Guides of the Old Polish Period  
Rodzina szlachecka w świetle staropolskich poradników gospodarskich

Creator:

Ryś, Jan

Subject and Keywords:

family upbringing   noble family   religious upbringing   offspring   household   father   mother   household guide   gentry principles  
rodzina szlachecka   potomstwo   gospodarstwo domowe   wychowanie religijne   ojciec   matka

Description:

From the philosophical thought of antiquity to contemporary legislative solutions  

Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych

Abstract:

The household guides were one of the most popular and widely read literary genre among the nobles in the 16th and the 17th century. They were willingly read not only due to the practical information on how to run a household, but they also included guidelines on how to proceed in order to achieve completeness. Agronomic literature promoted active way of living and consistent cooperation between the husband and the wife, and encouraged them to multiply their property, at the same time aiming at common good. It was emphasized that happiness and prosperity of each family influence the welfare of the Polish Republic as a whole. Thiskind of literature promoted a specific type of matrimony where both spouses had clearly specified assignments in the view of God, of each other, their children, their neighbours, and their homeland.  

Poradniki gospodarskie były jednym z najpopularniejszych i najczęściej czytanych gatunków literackich wśród szlachty XVI i XVII wieku. Były chętnie czytane nie tylko ze względu na praktyczne informacje dotyczące prowadzenia gospodarstwa domowego, ale zawierały także wskazówki jak postępować, aby osiągnąć spełnienie. Literatura agronomiczna promowała aktywny tryb życia oraz zgodną współpracę pomiędzy mężem i żoną, a także zachęcała do pomnażania majątku, przy jednoczesnym dbaniu o dobro wspólne. Podkreślano, że szczęście i dobrobyt każdej rodziny wpływają na dobrobyt całej Rzeczpospolitej Polskiej. Literaturatego rodzaju promowała specyficzny typ małżeństwa, w którym obydwoje małżonków mają jasno określone role w odniesieniu do Boga, siebie, swoich dzieci, swoich sąsiadów i swojej ojczyzny.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jędrychowska, Barbara. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69039   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20131.109.126

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 7 (2013), s. 109-126

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Jan Ryś

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Nov 26, 2015

Number of object content hits:

566

Number of object content views in PDF format

695

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/70688

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information