Object

Title: Być żoną i matką – opiekunką domowego ogniska? Rola rodzinna w wyobrażeniach młodych kobiet

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Być żoną i matką – opiekunką domowego ogniska? Rola rodzinna w wyobrażeniach młodych kobiet

Alternative title:

To be a wife and a mother – guardian of hearth and home? The family role in the consciousness of young women

Creator:

Gębuś, Dorota

Subject and Keywords:

woman   wife   mother   family role   family model  
kobieta   żona   matka   rola rodziny   model rodziny

Description:

The trajectories of the bonds of the contemporary family  

Trajektorie więzi rodziny współczesnej

Abstract:

Gender is a crucial factor which is diversifying social expectations as to the filling of specific social roles. Some social activities are being assigned to the woman, others for the man. Femininity is strongly related to motherhood, masculinity is expressed through the professional and economic status. Especially in Polish society, being a wife, and most of all being a mother who takes care of home and family, gives women a high social prestige. The stereotype of “Polish Mother”, sacrificing for her children, the exemplary housewife is still firmly entrenched within the social consciousness. This can be seen by analyzing the results of researches about the model of the family. Preferences in this regard are slowly moving away from patriarchal relations evolving towards a more egalitarian relationship. More and more people expresses appreciation for the partnership model, in which a woman and a man are involved in the family and professional issues to a similar extent. If we talk about the predominant actual model, that shows real family life in Poland, often the traditional model is practiced (the woman takes care of the family, the man performs the professional role) and thedisproportionately female model (the woman takes care of the family and performs a professional role, the man performs only a professional role).  

Płeć jest niezwykle istotnym czynnikiem, który różnicuje oczekiwania społeczne, odnośnie do wypełniania określonych ról. Inne aktywności społeczne przypisywane są kobiecie, inne mężczyźnie. Kobiecość jest silnie związana w macierzyństwem, męskość wyrażana jest poprzez status zawodowy i ekonomiczny. Szczególnie w polskim społeczeństwie bycie żoną, a przede wszystkim matką, która dba o dom i rodzinę nadaje kobiecie wysoki prestiż społeczny. Stereotyp „Matki Polki”, poświęcającej się dla dzieci, wzorowej gospodyni nadal jest mocno zakorzeniony w świadomości społecznej. Można to zauważyć analizując wyniki badań na temat modelu rodziny. Preferencje w tym zakresie powoli oddalają się od stosunków patriarchalnych, ewoluując w kierunku relacji bardziej egalitarnych. Coraz więcej osób wyraża aprobatę dla modelu partnerskiego, w którym kobieta i mężczyzna, w zbliżonym stopniu, angażują się w sprawy rodzinne i zawodowe. Jeśli chodzi o model realizowany, odzwierciedlający istniejące wzory zachowań rodzinnych, to w polskiej rodzinie często praktykowany jest tradycyjny (kobieta wypełnia rolę rodzinną, mężczyzna rolę zawodową) oraz model nieproporcjonalnie żeński (kobieta wypełnia rolę rodzinną i zawodową, mężczyzna tylko rolę zawodową).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Gandecka, Kamila. Red.

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:76544   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20151.081.094

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 11 (2015), s. 81-94

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dorota Gębuś

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Mar 4, 2016

Number of object content hits:

2 423

Number of object content views in PDF format

3098

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78142

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information