Object

Title: Changes in the Authority of the Father in the Polish Family in the Twentieth Century. The Interpretation from the Historical and Pedagogical Perspective ; Przemiany autorytetu ojca w rodzinie polskiej w XX wieku. Interpretacja z perspektywy historyczno-pedagogicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Changes in the Authority of the Father in the Polish Family in the Twentieth Century. The Interpretation from the Historical and Pedagogical Perspective  
Przemiany autorytetu ojca w rodzinie polskiej w XX wieku. Interpretacja z perspektywy historyczno-pedagogicznej

Creator:

Śpica, Paweł

Subject and Keywords:

father's authority   fatherhood   family upbringing  
autorytet ojca   ojcostwo   wychowanie w rodzinie

Description:

Family in state policies. Institutional support and the discussion in journals  

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

Nowadays numerous researchers are interested in the subject area concerning fatherhood, including the father’s role in bringing up the child. It is not coincidental. In the last couple of years the position of men has significantly changed in Polish families. Jerzy Witczak has indicated that since the 1970s the role of man has not been thoroughly defined. The changes have led to the modification the roles of fathers, previously which were traditionally based on taking care of material needs and representing the family to the outside world.  

Badania oscylujące wokół tematyki ojcostwa, w tym roli ojca w procesie wychowania dziecka, stanowią dziś obszar zainteresowań wielu badaczy. Tendencje te nie są bynajmniej przypadkowe, gdyż w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pozycja, jaką dotąd mężczyźni zajmowali w rodzinach polskich, niejednokrotnie ulegała znaczącym przemianom, bądź/i – jak wskazywał Jerzy Witczak już w latach osiemdziesiątych XX wieku – stała się nie do końca określoną. Zachodzące zmiany doprowadziły bowiem do przewartościowania dotychczasowej roli ojców – w tradycyjnym modelu, sprowadzającej się do dbania o byt ekonomiczny i reprezentację rodziny na zewnątrz.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:70655   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.329.349

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 329-349

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

XX w.

Rights holder:

Copyright by Paweł Śpica

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 9, 2015

Number of object content hits:

684

Number of object content views in PDF format

786

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/72325

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information