Object

Title: Działanie na własny rachunek a pojęcie działalności gospodarczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działanie na własny rachunek a pojęcie działalności gospodarczej

Alternative title:

Acting on one’s own account and a legal definition of economic activity

Creator:

Kopystyński, Konrad

ORCID:

0000-0003-3382-3110

Subject and Keywords:

entrepreneur   economic activity   activity on own account   activity on own behalf   premises  
przedsiębiorca   działalność gospodarcza   działalność na własny rachunek   działalność we własnym imieniu   przesłanki

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

The subject of this article is an analysis of performing economic activity on one’s own account in the context of premises of economic activity within the meaning of the entrepreneurs law. Performing economic activity on one’s own account is not literally indicated as one of the premises of economic activity. In doctrine, it is often emphasized that performing economic activity on one’s own account results from one of the legal premises, that is, performing economic activity one one’s own behalf. The author of the article discusses that opinion. He compares historical definitions of economic activity and of an entrepreneur which were included in successive laws within the scope of the presence of concepts related to performing economic activity on one’s own account or on one’s own behalf. Subsequently, the author analyzes both legal concepts in the scope of their presence in different laws and he introduces definitions of performing on one’s own account and on one’s own behalf that are present in the literature. In conclusions, he indicates that it is necessary to distinguish between performing an economic activity on one’s own behalf and on one’s own account. He concludes the performing an economic activity on one’s own account should not be considered as a legal premise of economic activity. However, in practice it is characteristic of all economic activities and it is related to the commercial character which is one of the legal premises of economic activity.  

Celem artykułu jest analiza okoliczności wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w kontekście przesłanek definiujących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy — Prawo przedsiębiorców. Wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek nie jest wprost wymienione jako jedna z przesłanek działalności gospodarczej. Jak jednak wskazuje się często w doktrynie, wynika ona z innej przesłanki, mianowicie wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu. Autor w treści artykułu polemizuje z tym poglądem. Dokonuje porównania kolejnych historycznych definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy pod kątem występowania w nich pojęć wykonywania działalności we własnym imieniu i na własny rachunek. Następnie analizuje obydwa pojęcia w zakresie ich występowania w przepisach innych ustaw oraz przedstawia prezentowane w piśmiennictwie definicje działania we własnym imieniu i na własny rachunek. W rezultacie wskazuje, że należy rozróżniać pojęcia wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek. Dochodzi do wniosku, że działanie na własny rachunek nie powinno być co prawda uznawane za przesłankę działalności gospodarczej, w praktyce jednak cechuje każdą działalność gospodarczą, wykazując daleko idące powiązania z przesłanką zarobkowego charakteru działalności gospodarczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108532   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 37-52

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

May 16, 2020

Number of object content hits:

437

Number of object content views in PDF format

453

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118077

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information