Object

Title: Absence of a guarantee of proper performance of activity under concession as a negative premise of granting a concession ; Brak rękojmi prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej jako negatywna przesłanka przyznania koncesji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Absence of a guarantee of proper performance of activity under concession as a negative premise of granting a concession  
Brak rękojmi prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej jako negatywna przesłanka przyznania koncesji

Creator:

Kopystyński, Konrad

Subject and Keywords:

guarantee   concession   premise   economic activity   grant  
rękojmia   koncesja   przesłanka   działalność gospodarcza   przyznawać

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The circumstance of an absence of a guarantee of proper performance of activity under concession should be considered as a negative premise of granting a concession, although it is not reflected in a catalogue including negative premises of granting concession, which is regulated in the Act of Freedom of Economic Activities. Deliberations on provisions relating to a guarantee of a proper performance of activity under concession and provisions including other negative premises of granting a concession argue in favor of adopting that position. At the same time, that position is not contrary to the principle of economic freedom.  

Okoliczność braku dawania rękojmi prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej należy uznać za negatywną przesłankę przyznania koncesji, choć nie została ona ujęta wprost w katalogu grupującym negatywne przesłanki z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia analiza przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczących rękojmi prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, a także przepisów obejmujących pozostałe negatywne przesłanki przyznania koncesji. Stanowisko to nie stoi jednocześnie w sprzeczności z zasadą wolności gospodarczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92833   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.213.228

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Konrad Kopystyński

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

248

Number of object content views in PDF format

320

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95948

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information