Object

Title: Problems of excluding the application of the Law of Entrepreneurs (selected issues) ; Problematyka wyłączenia stosowania ustawy Prawo przedsiębiorców (wybrane zagadnienia)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problems of excluding the application of the Law of Entrepreneurs (selected issues)  
Problematyka wyłączenia stosowania ustawy Prawo przedsiębiorców (wybrane zagadnienia)

Creator:

Nowicki, Henryk   Kucharski, Krzysztof

ORCID:

0000-0003-0392-2433   0000-0003-0528-3962

Subject and Keywords:

law of entrepreneurs   economic activity   entrepreneur   unrecorded activity   country housewives’ association  
Prawo przedsiębiorców   działalność gospodarcza   przedsiębiorca   działalność nieewidencjonowana   koła gospodyń wiejskich

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

The article refers to the problems of regulation of art. 5 and art. 6 clause 1 point 5 in the Law of Entrepreneurs. They are a kind of regulatory novelty. The issues of the legal structure of the institutions regulated in these articles, as well as their significance for the legal system, have been particularly analysed. At the same time, the needs of necessary changes and corrections were pointed out so that the adopted solutions properly served the purposes for which they were established.  

W artykule odniesiono się do problematyki regulacji art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt 5 Prawa przedsiębiorców. Tworzą one bowiem swoiste novum regulacyjne. Szczególnej analizie zostały poddane kwestie konstrukcji prawnej instytucji uregulowanych w tych artykułach, a także ich znacznie dla systemu prawa. Wskazano jednocześnie na potrzeby niezbędnych zmian i korekt, aby przyjęte rozwiązania właściwie służyły celom, dla których zostały ustanowione.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119193   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.8

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 91-105

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

81

Number of object content views in PDF format

88

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129694

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information