Object

Title: Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców

Alternative title:

Some remarks on the general provisions of the draft act — Entrepreneurs’ Law

Creator:

Blicharz, Rafał

Subject and Keywords:

Constitution for Business   Entrepreneurs’ Law   economic activity   unrecorded economic activity  
Konstytucja dla biznesu   prawo przedsiębiorców   działalność gospodarcza   nieewidencjonowana działalność gospodarcza

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The so-called “Constitution for Business,” covering four laws, introduces several new solutions in relation to the Act on the freedom of economic activity. They are visible, among others, in the general provisions of the act — Entrepreneurs’ Law. New solutions include the so-called unrecorded economic activity related to small-scale operations by natural persons.  

Tak zwana Konstytucja dla biznesu, obejmująca cztery odrębne ustawy, wprowadza kilka nowych rozwiązań w stosunku do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Uwidaczniają się one między innymi w przepisach ogólnych ustawy Prawo przedsiębiorców. Do nowych rozwiązań należy chociażby tak zwana nieewidencjonowana działalność gospodarcza, dotycząca działalności prowadzonej przez osoby fizyczne na mniejszą skalę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109163   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.27

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 431-446

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

195

Number of object content views in PDF format

197

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118781

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information