Object

Title: Edukacja i promocja zdrowia w zachowaniach podmiotów rynku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Edukacja i promocja zdrowia w zachowaniach podmiotów rynku

Group publication title:

Education and health promotion in behavior of market participants

Creator:

Światowy, Grażyna

ORCID:

0000-0002-7324-583X

Subject and Keywords:

health education   health promotion   health behavior   policy of welfare programs   human health   advertising   marketing communication  
edukacja zdrowotna   promocja zdrowia   zachowanie prozdrowotne   polityka zdrowia   zdrowie człowieka   reklama   komunikacja marketingowa

Abstract:

The Paper is illustrative, discusses education and health promotion in the context of market conditions. The goal is to focus on the importance of health promotion and health education, and on the effects of disseminating health promotion on the consumer goods and services market. Health promotion inspires business development. It is commonly believed that the importance of health is so great that it is worth investing in it and one can earn good money by promoting health in a market economy. In the behavior of entities on the health promotion market, there is too much, but too little education and skills development to make the right choices  

Artykuł ma charakter poglądowy, omawia edukację i promocję zdrowia w kontekście uwarunkowań rynkowych. Celem jest skupienie uwagi na znaczeniu promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej oraz na skutkach upowszechniania promocji zdrowia na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Promocja zdrowia inspiruje do rozwijania działalności gospodarczej.W powszechnym mniemaniu znaczenie zdrowia jest tak wielkie, że warto i trzeba w nie inwestować a promując zdrowie w gospodarce rynkowej, można dobrze zarabiać. W zachowaniach podmiotów rynku promocji zdrowia jest wiele, aż nadto, natomiast za mało jest edukacji i umiejętności dokonywania właściwych wyborów

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99748   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.123

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

3 110

Number of object content views in PDF format

3573

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107974

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information