Object

Title: Rozdział 3. Współczesne wyzwania dla opieki zdrowotnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozdział 3. Współczesne wyzwania dla opieki zdrowotnej

Subject and Keywords:

quality of life   lifestyle   consumer behaviour   recreation   physical activity   nutrition   diet   food   GMO   health   disease   disability   social exclusion   health education   health promotion   prevention   e-health   health care services   health care system  
jakość życia   styl życia   zachowania konsumentów   rekreacja   aktywność fizyczna   odżywanie   dieta   żywność   GMO   zdrowie   choroba   niepełnosprawność   wykluczenie społeczne   edukacja zdrowotna   promocja zdrowia   profilaktyka   e-zdrowie   opieka zdrowotna   system ochrony zdrowia

Abstract:

The monograph contains research results on economic and social challenges in the context of health and lifestyles in the modern world. The impact of man’s decisions regarding the use of resources and free time on health is shown. Moreover, a holistic approach to education and health promotion as well as social and technological innovations that improve the quality of life of people with disabilities are presented. The monograph also contains comments on the impact of nutrition on human health  

W monografii zawarto wyniki badań dotyczących ekonomiczno-społecznych wyzwań w kontekście zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie. Przedstawiono wpływ wyborów dokonywanych przez człowieka odnośnie wykorzystania posiadanych przez niego zasobów i czasu wolnego na jego stan zdrowia. Ponadto, zaprezentowano holistyczne podejście do edukacji i promocji zdrowia oraz pokazano społeczne i technologiczne innowacje, które poprawiają jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Monografia zawiera także rozważania dotyczące wpływu żywienia na zdrowie człowieka

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style ┼╝ycia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107926

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information