Object

Title: Analiza wybranych zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do struktury wieku pielęgniarek

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza wybranych zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do struktury wieku pielęgniarek

Alternative title:

Analysis of selected health behaviors in relation to the age structure of nurses

Creator:

Belcarz, Maria   Borzuchowska, Monika

ORCID:

0000-0002-5629-6061   0000-0003-1394-9728

Subject and Keywords:

health behaviors   lifestyle   nursing  
zachowania prozdrowotne   style życia   pielęgniarstwo

Abstract:

Many factors affect life expectancy. A healthy lifestyle, pro-health behavior and environmental conditions determine a healthy and long life. Nursing staff, due to their knowledge and skills, should, through their actions, encourage others to appropriate pro-health activities. The aim of the study is to analyze the health behaviors of nurses (operating and anaesthesiological) and to evaluate these behaviors. Research methods: The research was carried out by the diagnostic survey method with the use of the proprietary questionnaire. The study included 86 operating and anaesthesiological nurses in the Lubelskie and Łódzkie voivodships. The research was anonymous and voluntary. Results: 58% of respondents rated their health as good. However, almost 50% of respondents reported pain and mental fatigue. 61% of respondents did not use a balanced diet, however, over 37% of respondents indicated that they are overweight. Conclusions: 1. Despite the knowledge of correct pro-health behavior among nursing staff, there are shortcomings in the practical implementation of recommendations in everyday life. 2. The greatest threat to health is inadequate nutrition, obesity occurring in some respondents, lack of physical activity and exposure to stress in the workplace. 3. Nurses should set an example by their behavior and encourage them to lead a healthy lifestyle.  

Na długość życia ma wpływ wiele czynników. Zdrowy styl życia, zachowania prozdrowotne oraz podłoże środowiskowe warunkują zdrowe i długie życie. Personel pielęgniarski ze względu na posiadaną wiedzę oraz umiejętności powinien przez swoje działania nakłaniać innych do właściwych działań prozdrowotnych. Celem pracy jest analiza zachowań zdrowotnych pielęgniarek (operacyjnych i anestezjologicznych) oraz ocena tych zachowań. Metody badawcze: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Badaniem objęto 86 pielęgniarek operacyjnych i anestezjologicznych województwa lubelskiego i łódzkiego. Badania były anonimowe i dobrowolne. Wyniki: 58% respondentów oceniło swój stan zdrowia jako dobry. Natomiast prawie 50% ankietowanych zgłaszała dolegliwości bólowe oraz zmęczenie psychiczne. 61% respondentów nie stosowało zbilansowanej diety, jednak ponad 37% ankietowanych wskazało, iż ma nadwagę. Wnioski: 1. Mimo posiadania wiedzy dotyczącej prawidłowych zachowań prozdrowotnych wśród personelu pielęgniarskiego występują niedociągnięcia w praktycznym wdrożeniu zaleceń w życie codzienne. 2. Największe zagrożenie dla zdrowia stanowi niewłaściwe odżywianie, otyłość występująca u części ankietowanych, brak aktywności fizycznej oraz narażenie na stres w miejscu pracy. 3. Pielęgniarki powinny dawać przykład swoim zachowaniem oraz zachęcać do prowadzenia prozdrowotnego styl życia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118600   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.118

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

2 696

Number of object content views in PDF format

2719

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128147

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information