Publication group: COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego, nr umowy NCN UMO-2020/37/B/HS6/00479

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy