Object's details: I fala wyników panelowego badania kwestionariuszowego CATI na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (listopad 2021 r., liczebność próby N = 1400)

SAV
Structure
COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy