Object's details: Baza wyników panelowego badania kwestionariuszowego z wykorzystaniem wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski: II fala (kwiecień 2023 r., liczebność próby N = 602). Badanie jest częścią kolekcji danych projektu NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”, nr umowy NCN UMO-020/37/B/HS6/00479.

SAV

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy