Object

Title: Kanoniczny wymiar ekonomicznej troski o dobra kościelne. Pieniądze w Kościele

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kanoniczny wymiar ekonomicznej troski o dobra kościelne. Pieniądze w Kościele

Creator:

Wenz, Wiesław

Subject and Keywords:

concern for the poor   church worker   the church   the pastor  
duchowny   Kościół   troska o ubogich   pracownik kościelny

Abstract:

The Canonical dimension of economic well-being for the material goods of the Catholic Church. Money in the Church. The Canonical dimension of economic well-being for the material goods of the Catholic Church.is realized by fulfilling faithfully the intentions of the Catholic Church’s lawmaker, regardless of the secular authority, that, base on the natural law, the Church has the right to acquire material goods, govern and manage them and also to alienate them. However, the reason for having material goods is to use them according to the relevant objectives of the mission of the church. The legislator said that the objectives of the Catholic Church are mainly: the divine worship, ensuring providing sufficiently for the social security of clerics and other church workers, as well as keeping the apostolate and works of charity, especially towards the poor and the misfortune (CJC, 1254§1-2; 1274§1-2).  

Kanoniczny wymiar ekonomicznej troski o dobra kościelne realizuje się w wiernym spełnieniu zamysłów prawodawcy kościelnego, który wskazuje, iż Kościół Katolicki na podstawie prawa wrodzonego, niezależnie od władzy świeckiej ma prawo do nabywania dóbr materialnych, ich posiadania, zarządzania nimi i alienowania. Jednakże racją takiego stanu jest wykorzystanie tych dóbr dla osiągnięcia właściwych sobie celów. Prawodawca doprecyzował, iż celami własnymi Kościoła są głównie: organizowanie kultu Bożego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwa oraz innych pracowników kościelnych, jak również prowadzenie apostolatu i dzieł miłości, zwłaszcza wobec ubogich i biednych (KPK, kan. 1254 § 1-2; 1274§1-2).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79908   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wiesław Wenz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 23, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

541

Number of object content views in PDF format

702

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84920

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information