Object

Title: Heterodoksyjne grupy wyznaniowe chrześcijańskiego dominatu w świetle monografii A. Dębińskiego Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Heterodoksyjne grupy wyznaniowe chrześcijańskiego dominatu w świetle monografii A. Dębińskiego Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich

Alternative title:

Heterodox religious groups of the Christian dominate in the light of A. Dębinski’s monograph Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych

Group publication title:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. 2021, 15. Orient daleki i bliski = Orient far and near

Creator:

Tomasiewicz, Marcin

ORCID:

0000-0003-2803-9364

Subject and Keywords:

Roman law   Church   heretics  
prawo rzymskie   Kościół   heretycy

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The text is a reviev article of A. Dębinski’s monograph: Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych. The issues raised by the author discuss the activities of Roman legislator in the dominate era, aimed at ensuring a religious monopolu for the Christian denomination officially supported by the state. The emperors policy in this matter focused on restrictions in the field of provate and public law, and penal repression against groups of religious dissidents. The work in question is of an interdisciplinary naure; for it raises issues not only in the area of Roman law, but also the theology and history of political doctrines.  

Tekst jest artykułem recenzyjnym monografii A. Dębińskiego: Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych. Problematyka poruszana przez autora monografii omawia działania prawodawcy rzymskiego doby dominatu, zmierzające do zapewnienia monopolu religijnego oficjalnie popieranemu przez państwo wyznaniu chrześcijańskiemu. Polityka cesarzy w tej materii skupiała się na ograniczeniach w zakresie prawa prywatnego i publicznego, oraz represjach karnych wymierzonych w grupy dysydentów religijnych. Omawiana praca ma charakter interdyscyplinarny; porusza bowiem zagadnienia nie tylko z obszaru prawa rzymskiego, ale również teologii i historii doktryn politycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Demiańczuk, Andrzej. Red.   Szklarczyk, Paweł. Red.   Chrząszcz, Bartosz. Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna. Rec.   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira. Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133962   doi:10.34616/144534       ISSN 2080-332X

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2021

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Jun 7, 2022

Number of object content hits:

132

Number of object content views in PDF format

127

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144534

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information