Object

Title: The family in patriotic education of young learners living in the United Kingdom as an example of foreign country (in 1945–1989) ; Rola rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka na obczyźnie na przykładzie Wielkiej Brytanii (w latach 1945–1989)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The family in patriotic education of young learners living in the United Kingdom as an example of foreign country (in 1945–1989)  
Rola rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka na obczyźnie na przykładzie Wielkiej Brytanii (w latach 1945–1989)

Creator:

Zamecka-Zalas, Olga

Subject and Keywords:

family   patriotic education   child/young learne  
rodzina   wychowanie ojczyste   dzieci

Description:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa

Abstract:

The article deals with the role of the family in thepatriotic education of young learners living in a foreign country. The essential role of the family was to develop the national identity, to make the children feel proud of their country and to prevent them having a sense of social inferiority. Patriotic education was to instil love to an unknown country – Poland and a national identity in young learners, but mainly to give new perspectives on spiritual life. Some forms and methods in patriotic education were described in this article, e.g. teaching children about national traditions, monuments and church or state celebrations, reminding about the necessity of cultivating holiday customs and traditions and about the central role of the mother in the family. Apart from that Polish folklore played a vital role in educating children abroad, e.g. folk music, dance, songs and handicrafts or national costumes. The children had to learn to love their country as well as to live in a Polish family with all it customs, traditions and language to feel as Polish citizens still living in a foreign country. The article puts stress on the significance of cooperation between parents and Polish schools in educating children in Britain. The main aim of the close cooperation was to develop children and their personalities. Some forms and ways of interactions analysed in this paper were based on such articles in: „Wiadomości Nauczycielskie”, „Dziennik Polski” or „Dziennik Żołnierza”.  

Artykuł dotyczy roli rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka na obczyźnie, która polegała na wyrobieniu poczucia przynależności narodowej, wzbudzenie dumy ze swojego kraju i zapobieganiu kompleksowi niższości wobec obcych. Wychowanie ojczyste miało zaszczepić w dzieciach umiłowanie nieznanej Polski i poczucie narodowe, ale przede wszystkim otwarcie szerokich perspektyw na piękne, bogate i pełne treści duchowej życie. W artykule scharakteryzowano formy i metody wychowania ojczystego w rodzinie, takie jak m.in.: zapoznawanie dzieci z tradycjami narodowymi, zabytkami polskimi, wprowadzanie w polskie towarzystwo odpowiednie do wieku, udział w polskich uroczystościach, czy przypominanie o konieczności pielęgnowania tradycji świątecznych, które kształtują tożsamość narodową dziecka oraz o roli matki jako kapłanki domowego ogniska. Wielką rolę wychowawczą wobec dzieci na emigracji miał odegrać folklor polski w swoich rozmaitych przejawach: muzyka, śpiew, taniec, stroje, sztuka ludowa. Aby dziecko czuło się Polakiem, musiało poznać i pokochać swój kraj, musiało przede wszystkim żyć w atmosferze polskiego domu i polskich tradycji. Kultywując mowę polską, przywiązanie do tradycji, zwyczajów i obyczajów ojczystych rodzice przekazywali umiłowanie kraju swoim dzieciom zrodzonym na obcej ziemi. W artykule zwrócono uwagę na rolę współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą języka ojczystego w wychowaniu i edukacji dzieci na obczyźnie. Na podstawie analizy artykułów zawartych w czasopismach emigracyjnych, takich jak: „Wychowanie Ojczyste” ,„Wiadomości Nauczycielskie”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” itp. przedstawiono formy i zasady współpracy rodziców ze szkołami sobotnimi w Wielkiej Brytanii, do których uczęszczały dzieci z różnych rodzin pod względem poziomu ich życia, jaki naturalnych związków uczuciowych z ojczyzną. Celem tej współpracy miało być kształtowanie osobowości dziecka i jego wszechstronny rozwój.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78698   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.231.249

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 231-249

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Olga Zamecka-Zalas

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m.

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

230

Number of object content views in PDF format

277

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80517

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information