Object

Title: Place and responsibilities of a woman in a Catholic family as presented by the “Rodzina Polska” monthly (1927–1939) ; Miejsce i zadania kobiety w rodzinie katolickiej w przekazie miesięcznika „Rodzina Polska” (1927–1939)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Place and responsibilities of a woman in a Catholic family as presented by the “Rodzina Polska” monthly (1927–1939)  
Miejsce i zadania kobiety w rodzinie katolickiej w przekazie miesięcznika „Rodzina Polska” (1927–1939)

Creator:

Michalski, Grzegorz

ORCID:

0000-0003-2711-676X

Subject and Keywords:

“Rodzina Polska” magazine   interwar Poland   woman in a Catholic family  
czasopismo „Rodzina Polska”   Druga Rzeczypospolita   kobieta w rodzinie katolickiej

Abstract:

The purpose of the work is to select, from the wide range of issues raised in the “Rodzina Polska” (“The Polish Family”) monthly published by Stowarzyszenie Misyjne Księży Pallotynów (Missionary Association of Pallotines), an illustrated social and cultural magazine, the contents which reflect the idea of the role of a woman in a Catholic family presented by the editors. The research on “Rodzina Polska” used the method of contents analysis. The results of the analyses led to the conclusion that the magazine saw women as mothers providing care and protecting health of their children, aware of many hazards which could disturb development of a child. They were also recognized as the first and the most important teachers, directing their children until maturity, ensuring that religious and moral values have taken root, and preparing the children to future family life. Women’s responsibilities also included running a household, which was supposed to ensure order, tidiness, peace, and harmony to all family members.Women’s lives did not translate only into their activities for the family. It was believed that women should be active in various organizations and associations, mainly Christian ones, and involve themselves in social work for those who need it. It was recognized that there is a need of further education for women which would enable them to do a profession. Gainful employment of some wives and mothers was not opposed; on the other hand, the need for such an arrangement was understood well.  

Celem artykułu jest wyodrębnienie z szerokiego wachlarza problematyki podejmowanej na łamach wydawanego przez Stowarzyszenie Misyjne Księży Pallotynów miesięcznika „Rodzina Polska” – czasopisma ilustrowanego o profilu społecznokulturalnym, tych treści, z których „wyczytać” można prezentowaną przez redaktorów wizję roli kobiety w rodzinie katolickiej.W prowadzonych badaniach nad czasopismem „Rodzina Polska” wykorzystano metodę analizy treści. Rezultaty przeprowadzonych analiz pozwalają na wyrażenie opinii, że czasopismo w pierwszej kolejności widziało w kobiecie matkę zapewniającą opiekę i zdrowie swojemu potomstwu, świadomą istniejących wielu zagrożeń, mogących zakłócić jego proces rozwojowy. Postrzegana była również jako pierwsza i najważniejsza wychowawczyni, kierująca swoimi dziećmi aż do osiągnięcia przez nie dorosłości, dbająca o gruntowne zakorzenienie w nich wartości religijno-moralnych, a także przygotowująca je do przyszłego życia rodzinnego. Do zadań kobiecych zaliczano także takie prowadzenie domu, które miało zapewniać ład i porządek, spokój i harmonię wszystkim jego mieszkańcom. Życia kobiety nie sprowadzano jedynie do czynności wykonywanych na rzecz rodziny. Uważano, że powinna podejmować aktywność w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, głównie o charakterze chrześcijańskim oraz angażować się w prace społeczne na rzecz potrzebujących. Widziano dodatkowo potrzebę szerszego kształcenia płci żeńskiej umożliwiającego wykonywanie zawodu. Nie przeciwstawiano się bowiem, a wręcz rozumiano konieczność podejmowania przez niektóre żony i matki pracy zarobkowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94130   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr20181.101.115

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

1927–1939

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2023

In our library since:

Jan 18, 2019

Number of object content hits:

236

Number of object content views in PDF format

285

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101418

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information