Object

Title: Educational Guidelines for Polish Families in Silesia of Catholic Journal “Monica” in the Second Half of the Nineteenth Century ; Wskazania wychowawcze dla polskich rodzin na Śląsku katolickiego czasopisma „Monika”w drugiej połowie XIX wieku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Educational Guidelines for Polish Families in Silesia of Catholic Journal “Monica” in the Second Half of the Nineteenth Century  
Wskazania wychowawcze dla polskich rodzin na Śląsku katolickiego czasopisma „Monika”w drugiej połowie XIX wieku

Creator:

Michalski, Grzegorz

Subject and Keywords:

religious upbringing   catholic magazine   mother   Silesia  
wychowanie religijne   Śląsk   czasopisma katolickie   matka

Description:

Family in state policies. Institutional support and the discussion in journals  

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

A special role in the development of national interest issues and the problems of social life among the Polish diaspora of Upper Silesia in the second half of the nineteenth century was played by the journals, published in Polish, which were thematically profiled and, on the one hand, passed specialized knowledge to the readers and, on the other, advised how and in what way they could solve everyday problems. Included among these periodicals was a weekly magazine “Monika”, which throughout the whole period of its publication was solely dedicated to the Christian education of children. Specialized pedagogical guidelines provided in each issue, which were called “ten household commandments needed to educate children”, developed in parents, especially mothers, beliefs about the relationship between their religious Catholic faith and the ensuing educational responsibilities.  

Szczególną rolę w rozwijaniu zainteresowania sprawami narodowymi i problemami życia społecznego odegrały wśród diaspory polskiej na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku czasopisma wydawane w języku polskim, które były tematycznie sprofilowane i przekazywały odbiorcom, z jednej strony, wyspecjalizowaną wiedzę, z drugiej – podpowiadały, jak i w jaki sposób mogą oni rozwiązywać codzienne problemy. Do takich pism należał tygodnik „Monika”, który przez cały okres ukazywania się był wyłącznie poświęcony chrześcijańskiemu wychowaniu dzieci. Udzielając w każdym numerze szczegółowych rad pedagogicznych, rozwijano u rodziców, szczególnie matek, przekonanie o związku między wyznawaną przez nich wiarą katolicką i wynikającymi z niej obowiązkami wychowawczymi.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:70078   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.119.135

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 119-135

Is referenced by:

click here to follow the link

Spatial coverage:

Górny Śląsk

Temporal coverage:

XIX w.

Rights holder:

Copyright by Grzegorz Michalski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 7, 2015

Number of object content hits:

227

Number of object content views in PDF format

276

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71729

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information