Object

Title: The Educational Responsibilities of Mothers in Catholic Families in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries According to the Silesian Journal “Family” ; Wychowawcze obowiązki matek w rodzinie katolickiej na przełomie XIX i XX wiekuw przekazie śląskiego periodyku „Rodzina”

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Educational Responsibilities of Mothers in Catholic Families in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries According to the Silesian Journal “Family”  
Wychowawcze obowiązki matek w rodzinie katolickiej na przełomie XIX i XX wiekuw przekazie śląskiego periodyku „Rodzina”

Creator:

Michalska, Iwonna

Subject and Keywords:

family   religious upbringing   mother   catholic magazine   Upper Silesia  
rodzina   wychowanie religijne   matka   czasopisma katolickie   Górny Ślask

Description:

Family in state policies. Institutional support and the discussion in journals  

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

The magazine “Family” was an appendix to the journal “Catholic” published in Bytom and targeted at the Polish inhabitants of Upper Silesia. Analysis of thirty years of issues of this publication from the years 1885–1916 showed that the main intention of the editors was to raise mothers’ awareness of the duties that they had to complete in relation to their own offspring. Hence, the opinion, frequently used in relation to women, that their vocation was to “take care of” children, was given a clearer and deeper meaning. It was not only meant to provide the youngest members of the family with the basics for living, but above all, it was supposed to provide activities, designed to shape the so-called good man, guided by the Christian morality in life.  

Czasopismo „Rodzina” było dodatkiem do wydawanego w Bytomiu periodyku „Katolik”, adresowanym do polskich mieszkańców Górnego Śląska. Analiza ponad trzydziestu roczników tego wydawnictwa z lat 1885–1916 wykazała, że głównym zamiarem jego redaktorów było uświadomienie matkom misji, jaką mają do spełnienia wobec własnego potomstwa. Stąd często używanemu w stosunku do kobiet potocznemu określeniu, że ich powołaniem jest „zajmowanie się” dziećmi nadano jednoznaczne i głębsze znaczenie. Nie chodziło tu bowiem o zapewnienie najmłodszym członkom rodzin jedynie podstawowej egzystencji, ale przede wszystkim o intencjonalne oddziaływania, mające na celu ukształtowanie tzw. dobrego człowieka, kierującego się w życiu moralnością chrześcijańską.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:70084   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.159.175

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 159-175

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

XIX-XX w.

Rights holder:

Copyright by Iwonna Michalska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 7, 2015

Number of object content hits:

190

Number of object content views in PDF format

225

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71735

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information