Object

Title: Doniosłość życia codziennego a pytanie o rolę humanistyki w związku z kryzysem kształcenia akademickiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Doniosłość życia codziennego a pytanie o rolę humanistyki w związku z kryzysem kształcenia akademickiego

Alternative title:

The momentousness of everyday life and the question of the role of the humanities in the face of the crisis of University education

Creator:

Koczanowicz, Leszek   Włodarczyk, Rafał

ORCID:

0000-0002-4204-1674   0000-0002-8817-2493

Subject and Keywords:

humanities   education   culture   democracy   everyday life  
humanistyka cyfrowa   edukacja   kultura   demokracja   życie codzienne

Abstract:

The current heated debate on the deteriorating status of the university raises a range of pertinent questions, including: What role can the humanities play in culture today in the face of the crisis of higher education? To answer this question, the authors open their discussion by problematizing the relationship among culture, the humanities, and education. In the second part of the paper, they examine the changing role of the humanities in conjunction with the understandings culture, and outline three major and salient ways in which culture is conceived of today. Subsequently, they focus on the loss of the dominant status that culture has suffered in the wake of the discovery of everyday life in modernity. In the third part, they argue that we are currently witnessing a reversal in which everyday life or rather social representations of social life and its practices are becoming a criterion for assessing culture, the humanities, and education. However, everyday life in and of itself is not losing any of its complexity either in theoretical conceptualizations or in research observations of its course. Among other things, everyday life harbors a range of risks and anxieties which are veiled by its own obviousness and reinforced by socialization. The authors conclude that, given its complexity, everyday life in democratic societies calls for the work of understanding, support, affirmation and criticism in which the humanities can retain their superior status.  

Wzmożona dyskusja nad słabnącą kondycją szkoły wyższej pozwala postawić pytanie: jaką rolę do spełnienia w kulturze ma obecnie humanistyka w związku z kryzysem kształcenia akademickiego? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, Autorzy artykułu w jego pierwszej części problematyzują związek kultury, humanistyki i edukacji. W części drugiej rozważają kwestię tego, jak rola humanistyki zmienia się w zależności od sposobu rozumienia kultury i omawiają trzy główne i wyróżniające się współcześnie jej rozumienia. Następnie skupiają uwagę na kwestii zdiagnozowanej we współczesności utraty przez kulturę dominującego statusu, której to zmianie towarzyszyło odkrycie w nowoczesności życia codziennego. Wskazują w części trzeciej, że mamy obecnie do czynienia ze swego rodzaju odwróceniem: to życie codzienne, a w zasadzie wyobrażenia społeczne o życiu codziennym i jego praktykach stają się kryterium waloryzacji kultury, humanistyki i edukacji. Jednak samo owo życie codzienne ani w ujęciu teoretycznym, ani badawczej obserwacji jego przebiegu nie traci na złożoności. Między innymi niesie ze sobą liczne zamaskowane swoją oczywistością i wzmacniane socjalizacją zagrożenia i niepokoje. Autorzy dochodzą do wniosku, że życie codzienne w demokratycznych społeczeństwach z uwagi na swoją złożoność potrzebuje pracy rozumienia, wsparcia, afirmacji i krytyki, wobec której humanistyka mogłaby zachować swój nadrzędny status.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136845   doi:10.34616/146549       ISBN 978-83-62618-75-0

Language:

pol

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Rights holder:

Copyright by Leszek Koczanowicz and Rafał Włodarczyk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m.

Object collections:

Last modified:

Mar 21, 2023

In our library since:

Mar 20, 2023

Number of object content hits:

4

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146549

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information