Object

Title: Sztuka złożoności – utopijny i sceptyczny impuls w edukacji politycznej Michaela Oakeshotta (szkic o konwersacji)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sztuka złożoności – utopijny i sceptyczny impuls w edukacji politycznej Michaela Oakeshotta (szkic o konwersacji)

Alternative title:

The art of complexity – the utopian and skeptical impulses in Michael Oakeshott’s political education (sketch on conversation)

Creator:

Maliszewski, Krzysztof

ORCID:

0000-0001-9044-8156

Subject and Keywords:

political education   liberal education   complexity of thinking and acting   democracy   mass man   conversation   Oakeshott  
edukacja polityczna   liberal education   złożoność myślenia i działania   demokracja   człowiek masowy   rozmowa   Oakeshott

Abstract:

The article considers the concept of political education in the context of the complex nature of politics and the crisis of liberal democracy. The analysisis based on the work of the outstanding British philosopher Michael Oakeshott in three areas: the historical dialectic of utopian inclination and skeptical tendency in governance, the genesis of mass man and political education as one of the variants of the liberal education tradition. The author of the text uses the traces of Oakeshott to answer the question about the shape of political education, which takes seriously, on the one hand, the multi dimensionality and antagonistic nature of politics, and on the other hand – the problematic condition of contemporary democracy. All we know is that it cannot be education that introduces a person to a ready-made model of political action. Rather, it is about education that involves a initiation into the political conversation.  

Artykuł rozpatruje pojęcie edukacji politycznej w kontekstach złożonego charakteru polityki oraz kryzysu demokracji liberalnej. Podstawą analiz jest dzieło wybitnego brytyjskiego filozofa Michaela Oakeshotta w trzech zakresach: historycznej dialektyki skłonności utopijnej i skłonności sceptycznej w sprawowaniu rządów, genezy człowieka masowego oraz edukacji politycznej jako jednego z wariantów tradycji liberal education. Autor tekstu korzysta z tropów Oakeshotta, aby odpowiedzieć na pytanie o kształt edukacji politycznej, która poważnie traktuje, z jednej strony, wielowymiarowość i antagonistyczny charakter polityki, a z drugiej strony – problematyczną kondycję współczesnej demokracji. Wiemy tyle, że nie może to być edukacja, która wdraża człowieka do gotowego wzoru działania politycznego. Chodzi raczej o kształcenie, które polega na inicjacji w polityczną rozmowę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136851   doi:10.34616/146557       ISBN 978-83-62618-75-0

Language:

pol

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Maliszewski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m.

Object collections:

Last modified:

Mar 21, 2023

In our library since:

Mar 20, 2023

Number of object content hits:

6

Number of object content views in PDF format

9

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146557

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information