Obiekt

Tytuł: Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia twórcy z art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na tle termination right oraz rozwiązań niderlandzkich

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia twórcy z art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na tle termination right oraz rozwiązań niderlandzkich

Tytuł odmienny:

Claim for increasing the artist’s remuneration under Art. 44 of the Act on Copyright and Related Rights in view of termination right and Dutch solutions

Twórca:

Flegel, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-4288-8752

Temat i słowa kluczowe:

claim for increasing the author’s remuneration   copyrights   author’s remuneration   termination right  
roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia   prawa autorskie   wynagrodzenie twórcy   termination right

Opis:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

AbstractThe aim of the article is to answer the question of how to effectively protect the author’s right to appropriate remuneration, and at the same time to maintain a properly balance between the interests of the author and the person acquiring his or her copyrights. Therefore, the claim for an increase in remuneration provided for in the Copyright and Related Rights Act, which is an example of protection of the rights of the author in the continental copyright protection system, will be analyzed first, and then it will be compared with the American termination right, which is a part of the common law system in which the position of the author is shaped in a completely different way. Additionally, Dutch solutions will be presented as a kind of verification of Polish solutions.  

Celem artykułu będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób skutecznie ochronić prawo twórcy do stosownego wynagrodzenia, a jednocześnie zachować odpowiednio wyważony balans między interesami autora a osoby nabywającej jego prawa autorskie. W związku z tym najpierw zostanie przeanalizowane roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia unormowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowiące przykład ochrony praw twórcy w kontynentalnym systemie ochrony praw autorskich, a następnie zostanie ono porównane z amerykańską instytucją termination right, będącą instytucją z systemu common law, w którym pozycja twórcy jest ukształtowana w zupełnie odmienny sposób. Dodatkowo, jako swego rodzaju weryfikacja rozwiązań polskich, przedstawione zostaną rozwiązania niderlandzkie.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123599   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.127.148

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Powiązana publikacja:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 kwi 2023

Data dodania obiektu:

9 mar 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

354

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

358

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131277

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji