Object

Title: Powstanie nowych pól eksploatacji utworów i ich wpływ na treść umów prawnoautorskich w perspektywie prawnoporównawczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Powstanie nowych pól eksploatacji utworów i ich wpływ na treść umów prawnoautorskich w perspektywie prawnoporównawczej

Alternative title:

New fields of exploitation of works and their impact on the content of copyrights’ contracts in a comparative law perspective

Creator:

Flegel, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-4288-8752

Subject and Keywords:

new fields of exploitation   copyrights  
nowe pola eksploatacji   prawa autorskie

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

This article aims to indicate the need to amend the copyright law in terms of the admissibility of concluding copyright contracts in the fields of exploitation unknown at the time of concluding the contract. At the beginning, an attempt will be made to define new fields of exploitation. Then, ways of adjusting copyright agreements will be indicated in connection with the emergence of new fields of exploitation. A list of international regulations regarding the conclusion of copyright contracts in the fields of exploitation unknown at the time of concluding the contract will be presented later. Both systems enabling the extension of the scope of the contract to the fields of exploitation unknown at the time of its conclusion, as well as those that prohibit it, will be presented.  

Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie konieczności zmian ustawy prawnoautorskiej pod kątem dopuszczalności zawierania umów prawnoautorskich na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawierania umowy. Na początku zostanie podjęta próba zdefiniowania nowych pól eksploatacji. Następnie zostaną wskazane sposoby dostosowywania umów prawnoautorskich w związku z pojawieniem się nowych pól eksploatacji. W dalszej części zostanie zaprezentowane zestawienie międzynarodowych regulacji dotyczących zawierania umów prawnoautorskich na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawierania umowy. Zostaną przedstawione zarówno systemy pozwalające na rozszerzenie zakresu umowy na pola eksploatacji nieznane w chwili jej zawierania, a także te, które tego zabraniają.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132244   doi:10.34616/141808       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Nov 30, 2021

Number of object content hits:

836

Number of object content views in PDF format

839

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141808

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information