Object

Title: Tendencje unifikacyjne państw europejskich w zakresie prawa autorskiego w drugiej połowie XIX wieku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tendencje unifikacyjne państw europejskich w zakresie prawa autorskiego w drugiej połowie XIX wieku

Alternative title:

Unification trends of European countries in the field of copyright in the second half of the 19th century

Creator:

Dolata, Tomasz

ORCID:

0000-0003-2028-0671

Subject and Keywords:

copyright law   history of copyright law   unification of copyright in the 19th century   bilateral agreements of copyright law in European countries   Bern Convention (1886) and its changes  
prawo autorskie   historia prawa autorskiego   unifikacja prawa autorskiego w XIX wieku   umowy dwustronne w prawie autorskim państw europejskich   Konwencja Berneńska (1886) i jej zmiany

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Unification trends in European copyright law have progressed gradually. The beginnings of this process date back to the first half of the 19th century. The first step was bilateral agreements between individual countries. Then came the conclusion of the Convention in Bern, which was repeatedly amended (1896, 1908, 1914, 1928, 1948, 1967, 1971). The greatest contribution to the unification of European copyright law should be attributed to France and Belgium, which were among the seven European states signatory to the Bern Convention. Over time, more countries joined the Convention, which applies to this day.  

Tendencje unifikacyjne w europejskim prawie autorskim zachodziły stopniowo. Początki tego procesu sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Pierwszym krokiem były umowy bilateralne między poszczególnymi państwami. Następnie doszło do zawarcia umowy konwencyjnej w Bernie, którą wielokrotnie rewidowano (1896, 1908, 1914, 1928, 1948, 1967, 1971). Największe zasługi dla unifikacji europejskiego prawa autorskiego przypisać należy Francji oraz Belgii, które były w gronie siedmiu europejskich państw-sygnatariuszy Konwencji Berneńskiej. Z czasem do Konwencji, która obowiązuje do dziś, przystępowały kolejne państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110359   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.70

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 287-298

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

197

Number of object content views in PDF format

203

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121042

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information