Object

Title: Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia twórcy z art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na tle termination right oraz rozwiązań niderlandzkich

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia twórcy z art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na tle termination right oraz rozwiązań niderlandzkich

Alternative title:

Claim for increasing the artist’s remuneration under Art. 44 of the Act on Copyright and Related Rights in view of termination right and Dutch solutions

Creator:

Flegel, Aleksandra

ORCID:

0000-0002-4288-8752

Subject and Keywords:

claim for increasing the author’s remuneration   copyrights   author’s remuneration   termination right  
roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia   prawa autorskie   wynagrodzenie twórcy   termination right

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

AbstractThe aim of the article is to answer the question of how to effectively protect the author’s right to appropriate remuneration, and at the same time to maintain a properly balance between the interests of the author and the person acquiring his or her copyrights. Therefore, the claim for an increase in remuneration provided for in the Copyright and Related Rights Act, which is an example of protection of the rights of the author in the continental copyright protection system, will be analyzed first, and then it will be compared with the American termination right, which is a part of the common law system in which the position of the author is shaped in a completely different way. Additionally, Dutch solutions will be presented as a kind of verification of Polish solutions.  

Celem artykułu będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób skutecznie ochronić prawo twórcy do stosownego wynagrodzenia, a jednocześnie zachować odpowiednio wyważony balans między interesami autora a osoby nabywającej jego prawa autorskie. W związku z tym najpierw zostanie przeanalizowane roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia unormowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowiące przykład ochrony praw twórcy w kontynentalnym systemie ochrony praw autorskich, a następnie zostanie ono porównane z amerykańską instytucją termination right, będącą instytucją z systemu common law, w którym pozycja twórcy jest ukształtowana w zupełnie odmienny sposób. Dodatkowo, jako swego rodzaju weryfikacja rozwiązań polskich, przedstawione zostaną rozwiązania niderlandzkie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123599   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.127.148

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

362

Number of object content views in PDF format

366

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131277

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information