Object

Title: „Education makes human free” – German concept of “Bildung” as ethical injunction and method of fulfilling as a human being – about utopia and ideology ; „Doskonalenie się czyni człowieka wolnym” – niemiecka koncepcja „Bildung” jako etyczny nakaz i metoda spełniania się jednostki, czyli o utopii i ideologii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Education makes human free” – German concept of “Bildung” as ethical injunction and method of fulfilling as a human being – about utopia and ideology  
„Doskonalenie się czyni człowieka wolnym” – niemiecka koncepcja „Bildung” jako etyczny nakaz i metoda spełniania się jednostki, czyli o utopii i ideologii

Creator:

Jędrzejczak, Helena Anna

ORCID:

0000-0002-0626-9057

Subject and Keywords:

utopia   ideology   Karl Mannheim   Sonderweg   Bildung   freedom   education   culture  
utopia   ideologia   Karl Mannheim   Sonderweg   Bildung   wolność   edukacja   kultura

Abstract:

The text addresses the issue of the German concept of “Bildung”, meaning learning and qualification understood as a condition for the self-fulfillment of the human being. For its analysis were used the categories of ideology and utopia as understood by German sociologist of knowledge Karl Mannheim. The text presents the concept of a “German special path” and an important element of it “Bildungsbürgertum” – a bourgeoisie whose condition is continuous qualification to fulfill his calling. Those ideas are considered in terms of Mannheim's utopian thinking. Using methods provided by sociology of knowledge and history of ideas, the text describes the ideological, social and political context that made it possible to appear for ideas of “Bildung” and “Bildungsbürgertum” and their becoming ideologies and utopias.  

Tekst porusza problematykę niemieckiej koncepcji „Bildung”, oznaczającej uczenie się i doskonalenie jako sposób na uzyskanie pełni człowieczeństwa. Do jego analizy wykorzystano kategorie ideologii i utopii w rozumieniu niemieckiego socjologa wiedzy Karla Mannheima. W artykule zaprezentowano koncepcję „Niemieckiej drogi odrębnej” i odniesiono się do najważniejszego elementu tworzącego „Bildungsbürgertum” – mieszczanina, dla którego ciągłe kształcenie się stanowi wypełnienie jego powołania. Te idee rozpatrywane są w kategoriach myślenia utopijnego według Mannheima. Wykorzystując metodologię socjologii wiedzy i historii idei, tekst opisuje konteksty społeczny, polityczny i ideowy, które pozwoliły na powstanie idei „Bildung” and „Bildungsbürgertum” i wynikających z nich ideologii i utopii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109631   ISBN 978-83-62618-56-9

DOI:

doi:10.34616/22.20.413

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 4, s. 263-272

Rights holder:

Copyright by Helena Anna Jędrzejczak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 16, 2020

Number of object content hits:

344

Number of object content views in PDF format

351

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119704

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information