Object

Title: Uczenie rzetelności naukowej jako dążenie do utopii. Strategie rozwoju kultury rzetelności naukowej na uniwersytetach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uczenie rzetelności naukowej jako dążenie do utopii. Strategie rozwoju kultury rzetelności naukowej na uniwersytetach

Alternative title:

Teaching Research Integrity as the pursuit of utopia. Strategies for the development of Research Integrity Culture at Universities

Creator:

Dwojak-Matras, Agnieszka   Kalinowska, Katarzyna   Koterwas, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-4448-337X   0000-0003-2657-6107   0000-0002-4541-5459

Subject and Keywords:

research integrity   research ethics   models of university   dialogical methods   Path2Integrity  
rzetelność naukowa   integralność naukowa   etyka badawcza   modele uniwersytetu   metody dialogowe   Path2Integrity

Abstract:

Today one of the most important challenges for European academic culture is the development of academic integrity (Research Integrity – RI) and research ethics (Research Ethics – RE) principles at universities. The text presents two main strategies for rooting RI / RE at academies. The first combines the liberal-technocratic model of the university and an individualistic approach to scientific practices – research ethics and research integrity are intertwined in the paths of personal educational and professional careers. The second strategy arises from the definition of science as a common value and refers to the collective vision of the university – building a culture of scientific integrity is subordinate to the implementation of social roles of science and scientific ethos. Both visions of the university, as well as the very idea of a single model of ethics in the face of the massification of higher education are of utopian – the desired model as much as unreachable. The presented article is based on the results of research carried out as part of the Path2Integrity project financed from the Horizon 2020 program.  

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla europejskiej kultury akademickiej jest rozwój zasad uczciwości akademickiej (Research Integrity – RI) i etyki badań (Research Ethics – RE) na uniwersytetach. W tekście przedstawiono dwie główne strategie zakorzenienia badań naukowych i innowacji na uczelniach wyższych. Pierwsza z nich łączy liberalno-technokratyczny model uczelni z indywidualistycznym podejściem do praktyk naukowych – etyka badawcza i uczciwość badawcza są częścią ścieżek osobistych karier edukacyjnych i zawodowych. Druga strategia wynika z definicji nauki jako wspólnej wartości i odnosi się do zbiorowej wizji uczelni – budowanie kultury rzetelności naukowej jest podporządkowane realizacji społecznych ról nauki i etosu naukowego. W obliczu masowego rozwoju szkolnictwa wyższego zarówno wizje uczelni, jak i sama idea jednego modelu etyki są utopijne – to model zarazem pożądany, jak i nieosiągalny. Prezentowany artykuł jest oparty na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu Path2Integrity, finansowanego z programu Horyzont 2020.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109630   ISBN 978-83-62618-56-9

DOI:

doi:10.34616/22.20.412

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 4, s. 245-261

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Dwojak-Matras   Copyright by Katarzyna Kalinowska   Copyright by Agnieszka Koterwas

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 22, 2023

In our library since:

Jul 16, 2020

Number of object content hits:

120

Number of object content views in PDF format

147

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119703

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information