Details zum Objekt: Normy etyki zawodowej jako czynnik powinnościowy w „służbach” administracji publicznej w obszarach zadaniowych związanych z egalitaryzmem społecznym na przykładzie Centrów Integracji Społecznej – między równością a pomocniczością

PDF
Struktur
Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia.

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen