Details zum Objekt: I fala wyników panelowego badania kwestionariuszowego CATI na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (listopad 2021 r., liczebność próby N = 1400)

SAV
Struktur
COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego.

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen