Details zum Objekt: Konserwowanie modelu imitacyjnego i hybrydyzacja reżimu politycznego jako zagrożenia dla społeczno-politycznej modernizacji Ukarainy po 2014 roku

PDF
Struktur
Studia Erasmiana Wratislaviensia = Wrocławskie Studia Erazmiańskie : zeszyt naukowy studentów, dotorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

Siehe auch

Wir verwenden Dateien durch die Cookie-Qualitätsverbesserungsschicht unserer Website. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte das Dokument Datenschutzbestimmungen