Object

Title: Kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej – analiza treści i form przekazów komunikacyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej – analiza treści i form przekazów komunikacyjnych

Alternative title:

Health promotion campaigns ‒ analysis of the content and forms of communication

Creator:

Daszkiewicz, Magdalena

ORCID:

0000-0003-1466-2454

Subject and Keywords:

social campaigns   social marketing   health promotion   campaign message   marketing communication  
kampanie społeczne   marketing społeczny   promocja zdrowia   przekaz kampanii   komunikacja marketingowa

Abstract:

Health and a healthy lifestyle are a subject of many social campaigns, the purpose of which is to build awareness, prevention, promotion of pro-health behaviors, help in the fight against disease and improve the quality of life of patients. The implementation of these goals is possible thanks to the construction of messages, the content of which results from the way of positioning, defining the direction of communication activities. Reaching the audience with the message requires choosing the appropriate forms of communication, which effectiveness depends on the analysis of the target market and the use of creative solutions. The article aims to identify the characteristics and forms of messages used in social campaigns regarding health and a healthy lifestyle. We used a collective case study of health-promotion campaigns awarded in the Social Campaign of the Year Competition organized by the Academy of Social Communication. The analysis covered the slogans, basic content, and forms of messages. We identified features that may influence the effectiveness of health campaigns. The analysis was made in the context of objectives, target audiences, and ways of positioning  

Zdrowie i zdrowy styl życia jest przedmiotem wielu kampanii społecznych, których celem jest budowanie świadomości, profilaktyka, promocja zachowań prozdrowotnych, pomoc w walce z chorobą oraz poprawa jakości życia chorych. Realizacja tych celów jest możliwa dzięki budowaniu przekazów, których treść wynika z przyjętego sposobu pozycjonowania, wyznaczającego kierunek działań komunikacyjnych. Dotarcie z przekazem do odbiorców wymaga wyboru odpowiednich form przekazu, których skuteczność zależy od analizy rynku docelowego oraz wykorzystania kreatywnych rozwiązań. Celem artykułu jest identyfikacja cech i form przekazów stosowanych w kampaniach społecznych dotyczących problematyki zdrowia i zdrowego stylu życia. W artykule wykorzystano zbiorowe studium przypadku kampanii społecznych o tematyce zdrowotnej nagrodzonych w konkursie Kampania Społeczna Roku organizowanym przez Akademię Komunikacji Społecznej. Analizie poddano hasła, podstawowe treści oraz formy przekazów, w wyniku której zidentyfikowano cechy kampanii o tematyce zdrowotnej mogące wpływać na jej skuteczność. Analizy dokonano w kontekście celów, rynków docelowych kampanii i sposobów pozycjonowania

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Waniowski, Paweł. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99749   ISBN 978-83-66066-83-0 (druk)   ISBN 978-83-66066-84-7 (online)

DOI:

10.34616/23.19.124

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 153)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zdrowie i style życia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 4, 2019

Number of object content hits:

10 123

Number of object content views in PDF format

10380

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/107976

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information