Object

Title: Attributes of parental authority ; Atrybuty władzy rodzicielskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Attributes of parental authority  
Atrybuty władzy rodzicielskiej

Creator:

Stępień, Martyna

ORCID:

0000-0002-7561-6542

Subject and Keywords:

The Family and Guardianship Code   parents   children   childcare   management of the child’s property   representation  
kodeks rodzinny i opiekuńczy   rodzice   dzieci   piecza nad dzieckiem   zarząd majątkiem dziecka   przedstawicielstwo ustawowe

Abstract:

The content of parental authority consists of: childcare, management of the child’s property and representation. The first element includes upbringing and managing the child. In regard to the management of the child’s property, there is the division into activities falling within the scope of ordinary management and activities exceeding the scope of ordinary management. The statutory representation serves as a servant to the others.  

Na treść władzy rodzicielskiej składają się trzy elementy: piecza nad osobą dziecka, piecza nad jego majątkiem oraz przedstawicielstwo ustawowe (reprezentacja dziecka). Piecza nad osobą dziecka obejmuje swoim zakresem wychowanie (dbałość o bezpieczeństwo oraz rozwój dziecka w każdym aspekcie jego życia) oraz kierowanie nim (podejmowanie decyzji w istotnych sprawach dziecka). W odniesieniu do zarządu majątkiem dziecka szczególnie istotny jest podział na czynności wchodzące w zakres zwykłego zarządu oraz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Trzeci z omawianych atrybutów to reprezentacja dziecka, inaczej przedstawicielstwo ustawowe, które można uznać za techniczno-prawny instrument, bez jakiego realizacja pozostałych elementów władzy rodzicielskiej nierzadko byłaby niemożliwa. Z punktu widzenia ochrony dobra dziecka każdy substrat władzy rodzicielskiej jest niezmiernie istotny. Atrybuty władzy rodzicielskiej tworzą spójną całość, dopełniają się.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chmielnicki, Paweł. Rec.   Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95905   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.071

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 144)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Martyna Stępień

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Jul 13, 2019

Number of object content hits:

3 042

Number of object content views in PDF format

3191

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103036

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Atrybuty władzy rodzicielskiej Jul 6, 2023

This page uses 'cookies'. More information