Object's details: Czy korporacje mogą praktykować religię? Sprawa Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.

PDF
Structure
Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy