Object's details: Dopuszczalność kary śmierci w kontekście Ósmej Poprawki a orzeczenie Gregg v. Georgia (1976)

PDF
Structure
Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy