Object's details: Prawo do aborcji na przykładzie sprawy Roe v Wade - sygn. 410 U.S. 113, 93 S.Ct. 705

PDF
Structure
Identyfikacja granic wolności i praw jednostki – prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy