Object's details: Przesłanki uznania świadczenia nieodpłatnego za świadczenie odpłatne na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy