Object's details: Instytucja datio in solutum w kontekście wynagrodzenia wspólnika z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. jako przedmiot sporów pomiędzy podatnikiem-przedsiębiorcą a organem podatkowym

PDF
Structure
Podatnik versus organ podatkowy.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy