Object's details: Problemy implementacji prawa europejskiego do prawa krajowego w postępowaniu przed organami podatkowymi

PDF
Structure
Podatnik versus organ podatkowy.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy