Object's details: Darowizna i pożyczka – spór o opodatkowanie w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych – studium przypadku : (odnowienie obowiązku podatkowego na skutek powołania się podatnika na nabycie w drodze darowizny lub pożyczki przed organem podatkowym – studium przypadku)

PDF
Structure
Podatnik versus organ podatkowy.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy