Object's details: Postępowanie dyscyplinarne wobec skazanych na karę pozbawienia wolności w perspektywie metastandardów sprawiedliwości proceduralnej

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy