Object's details: Więzienia w Polsce w okresie pandemii COVID-19 : Kształtowanie się niektórych instytucji prawa karnego wykonawczego w latach 2020–2021

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy