Object's details: Pozakodeksowe odstępstwa od zasady ciągłości wykonania kary : Konieczne uzupełnienie czy rozbicie spójności regulacji? Uwagi na tle art. 73a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy