Object's details: Pojęcie właściwego „zakładu karnego” (art. 100 k.k.w.) w perspektywie regulacji krajowych oraz standardów prawnomiędzynarodowych

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy