Object's details: Racjonalizacje kar wolnościowych i rola kuratora sądowego — uwagi na tle generycznej kary ograniczającej wolność skazanego w Polsce oraz w Anglii i Walii

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy