Object's details: Fakultatywna podstawa odroczenia wykonania kary w kodyfikacji karnej z 1997 roku

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy