Object's details: Zasada podmiotowego traktowania skazanych w kodeksie karnym wykonawczym z 1997 roku

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy