Object's details: Ocena i perspektywy rozwoju systemu terapeutycznego wykonywania kary pozbawienia wolności

PDF
Structure
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy