Object's details: Struktura demograficzna i zawodowa ludności Oławy w I połowie XIX w.

IIP
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy